Tillsammans skapar vi framtiden

Våra lediga tjänster

Vilka är SoVent?


SoVent startade 2018 utifrån visionen att utveckla sotnings- och ventilationsbranschen. Detta genom att förädla de traditioner som finns inom våra yrkesgrupper, bl.a. genom att nyttja moderna arbetsmetoder och verktyg, dela med oss generöst av kunskap och kompetens samt arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Som ett led i detta har vi startat vår egen skola, SoVent Academy där det finns möjlighet att vidareutbilda sig inom ventilation, sotning, ledarskap. Skolan är även där vi lägger grunden för vårt värdegrundsarbete.

0

företag

0

besök per dag

0

anställda

Sotaryrket har en lång historia som vi är stolta över och gärna berättar mer om.

Intresserad av att arbeta som Skorstensfejare?


Sök då korstensfejarutbildningen! Den är CSN-berättigad, pågår under 20 veckor och går att läsa på distans. Läs mer på MSB:s hemsida